Potęga Prasy – obóz dziennikarski i stowarzyszenie

„Potęga Prasy” to nazwa wakacyjnego nadmorskiego obozu dziennikarskiego z 21-letnią tradycją, jak również stowarzyszenia zawiązanego dla wspierania dziennikarstwa i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Cele Stowarzyszenia „Potęga Prasy” to m.in.: działalność na rzecz rozwoju edukacji dziennikarskiej w środowisku szkolnym; wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności środowiska młodych dziennikarzy; promocja i popieranie ruchu gazetek szkolnych; aktywacja dobrych praktyk w dziedzinie publicystyki i dziennikarstwa; ochrona rzetelności, solidności i niezależności mediów szkolnych; przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży; wspieranie działań społecznych i wpływ na poprawę środowiska informatycznego, organizacja ogólnopolskich i lokalnych wydarzeń kulturalnych, promocja kultury za pośrednictwem nowoczesnych mediów oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na rozpowszechnianie użycia nowych mediów.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia

„Potęga Prasy” to także profesjonalny obóz dziennikarski dla młodzieży między 12 a 19-tym rokiem życia; to znakomite miejsce wszystkich tych, którzy marzą o tym, by pracować w mediach. „Potęga Prasy” to obsługa własnej rozgłośni radiowej „RewalStacja”, warsztaty fotoreportażu i telewizji TeVa-Rewal, redagowanie własnej gazetki „Rewalacje”.

Na miejscu, w Rewalu, w wakacyjnej atmosferze, nieopodal morza, próbujemy swoich sił jako dziennikarze: prasowi, radiowi, telewizyjni i internetowi. Obóz podporządkowany jest zadaniom dziennikarskim pamiętamy jednak, że są wakacje dlatego kąpiemy się w morzu, spacerujemy plażą i malowniczymi uliczkami Rewala, uczestniczymy w koncertach muzycznych i spotkaniach kabaretowych w miejscowym amfiteatrze, jeździmy na wycieczki dalsze i bliższe, zwiedzamy okolicę czyli dobrze się bawimy. Tradycją obozu są także spotkania z gośćmi: popularnymi dziennikarzami, artystami, muzykami i kabareciarzami. Każda taka wizyta jest okazją do sprawdzenia się dziennikarskiego.

Obóz – od roku 2016 – stacjonuje w ośrodku „Mieszko” mieszczącym się w Rewalu przy ul. Piastowskiej 26. Pokoje są 3-4-osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka jest stołówka (wyżywienie to trzy posiłki i podwieczorek), pracownia komputerowa. Odległość od morza – ok. 100 metrów!