Rusza konkurs „Potęga Prasy”

Redakcja Tygodnika ANGORKA po raz kolejny zachęca do udziału w obozie dziennikarskim „Potęga Prasy”. Obóz odbywa się w nadmorskiej miejscowości Rewal, więcej informacji na jego temat można znaleźć na podstronie informującej o obozie. Jeśli chcecie świetnie się bawić i nie ponosić żadnych kosztów, weźcie udział w naszym konkursie. Nagroda główna to bezpłatny wyjazd do Rewala.

W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i liceów (od 12. roku życia). Do 31 marca należy nadesłać (tradycyjną pocztą lub e-mailem) artykuł, reportaż, wywiad, audycję radiową lub inną formę dziennikarskiej twórczości pod adresem redakcji. Prace muszą być dokładnie podpisane (imię, nazwisko, wiek, telefon i adres do korespondencji).

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
– prace indywidualne (jedna wybrana)
– gazetki szkolne (jeden lub dwa numery), w tym przypadku oceniana jest cała gazetka, a nie wybrane artykuły, nagradzany zaś – redaktor naczelny.