Stowarzyszenie zaprasza do współpracy

Stowarzyszenie „Potęga Prasy” zaprasza do współpracy wszystkie osoby zainteresowane wspieraniem dziennikarstwa i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Naszym celem jest:
a) działalność na rzecz rozwoju edukacji dziennikarskiej w środowisku szkolnym,
b) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności środowiska młodych dziennikarzy,
c) promocja i popieranie ruchu gazetek szkolnych,
d) aktywacja dobrych praktyk w dziedzinie publicystyki i dziennikarstwa,
e) ochrona rzetelności, solidności i niezależności mediów szkolnych,
f) przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży,
g) wspieranie działań społecznych i wpływ na poprawę środowiska informatycznego,
h) działanie na rzecz rozwoju nowoczesnej szkoły,
i) zapobieganie złym obyczajom i praktykom szkolnym,
j) pobudzanie świadomości uczniowskiej i jej kreacja na poziomie szkoły i poza nią,
k) organizacja ogólnopolskich i lokalnych wydarzeń kulturalnych, w szczególności:
– obozów letnich i zimowych,
– warsztatów i szkoleń dziennikarskich,
– festiwali, koncertów i pokazów,
l) promocja kultury za pośrednictwem nowoczesnych mediów oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na rozpowszechnianie użycia nowych mediów,
m) promocja kultury i dobrego wychowania,
n) animacja życia społeczno-kulturalnego,
o) działalność oświatowa.

Nasze dane: KRS: 0000697846, REGON: 368421044, NIP: 725 233 0 233; numer konta: Bank BGŻ BNP PARIBAS: 94 1600 1462 1813 2621 7000 0001

Nasz zarząd: Adam Owczarek (prezes), Mieczysław Mika (wiceprezes), Małgorzata Wągrowska, Iwona Kawa, Jan Olczyk (sekretarz)