Obóz dziennikarski „Potęga Prasy”. Mimo pandemii koronawirusa spotykamy się w Rewalu

Pytacie, czy tegoroczna „Potęga Prasy” się odbędzie. Odpowiadamy – jak najbardziej. Co więcej, na II turnusie mamy jeszcze kilka wolnych miejsc!

Dzwonicie do nas i pytacie – ci, którzy już na „Potędze Prasy” byli; ci, którzy dopiero się wybierają; a także rodzice jednych i drugich – i pytacie co się zmieni, i czy będzie normalnie. Żartem moglibyśmy odpowiedzieć, „a czy na obozie kiedykolwiek było normalnie?” 😉 Ale tak serio serio odpowiadamy:

W trosce o bezpieczny pobyt młodzieży na obozie informujemy, że wdrożymy, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dodatkowe zabezpieczenia zmniejszające ryzyko zakażenia młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.

Minimalizowanie ryzyka zakażenia podczas trwania turnusów będzie dla nas zadaniem priorytetowym. W okresie pandemii towarzyszy nam wiele emocji, ale zapewniamy, że wszystkie założenia programowe – warsztaty dziennikarskie prasowe, radiowe i telewizyjne zostaną zrealizowane. Obowiązkiem kadry pedagogicznej, dziennikarzy, instruktorów prowadzących zajęcia z młodzieżą będzie dostosowanie działań programowych do wymogów reżimu sanitarnego i zwiększenie nadzoru nad uczestnikami wykonującymi poszczególne zadania.

Na pewno rozszerzony zostanie program warsztatów prowadzonych przez dziennikarzy o nowe, ciekawe formy działalności dziennikarskiej np. tworzenie krótkich filmów fabularnych, teledysków, etiud filmowych, tworzenie felietonów prasowych, audycji radiowych. Jeżeli nastąpi poluźnienie procedur epidemicznych, zaprosimy gości (znanych dziennikarzy, aktorów, ludzi estrady) na spotkania i warsztaty, a jeśli nadal nie będzie takiej możliwości, będziemy się z nimi łączyć zdalnie, przy pomocy dostępnych technologii multimedialnych.

Jedynym zagrożonym punktem programu zdaje się być realizacja wycieczki całodniowej, która wiąże się ze zwiedzaniem miejsc publicznych, co w przypadku epidemii nie jest rekomendowane. W zamian postaramy się zorganizować inne atrakcje, w zależności od obostrzeń Ministerstwa Zdrowia, jakie będą obowiązywały w danym momencie. Chcemy też korzystać z pomysłów i oczekiwań uczestników poszczególnych turnusów.

Teren Ośrodka Wypoczynkowego „Mieszko” stwarza możliwości organizowania zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz spotkań przy ognisku. Będziemy też, z zachowaniem bezpieczeństwa, korzystać z plaży i spacerów.

Do zobaczenia w Rewalu!

Przypominamy, że pierwszy turnus przyszłorocznego obozu odbędzie się w dniach 1-16 lipca, drugi – 16- 31 lipca.

Jak co roku uczestnicy, po okiem profesjonalnych dziennikarzy, będą mogli redagować gazetkę „Rewalacje”, przygotowywać programy w telewizji internetowej TeVaRewal, jak również prowadzić programy w radiu Rewalstacja. Podczas turnusów nie zabraknie także krajoznawczych lub artystycznych wycieczek, konkursów i wakacyjnych zadań specjalnych, czyli generalnie dobrej zabawy.

Zapisy na obóz przyjmuje Regionalna Agencja Turystyki „Grand Tour” (90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 123, tel. 42 632 06 47, e-mail: travel@grandtour.com.pl).

W Rewalu pojawią się także laureaci konkursu dziennikarskiego organizowanego przez Stowarzyszenie “Potęga Prasy”, pod patronatem Tygodnika ANGORKA.