„Kleks ekologiczny” najlepszą gazetką szkolną nagrodzoną w konkursie „Potęga Prasy”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach, przygotowali – zdaniem jury tegorocznego Konkursu Dziennikarskiego „Potęga Prasy” – najlepszą gazetkę szkolną o tematyce ekologicznej. W nagrodę redaktor naczelny wydania lub inny członek redakcji otrzymuje 50-procentowe dofinansowanie na wyjazd na obóz dziennikarski w Rewalu.

„Kleks ekologiczny” to specjalne tematyczne wydanie gazetki ukazującej się w podstawówce w Niemcach. Młodzi ludzie bardzo sumiennie i odpowiedzialnie zabrali się za przygotowanie tego numeru i – zdaniem kapituły konkursu, w której zasiadali dziennikarze i redaktorzy ANGORKI, ANGORY i członkowie Stowarzyszenia „Potęga Prasy” – przygotowali bezkonkurencyjny numer mieszczący się w tegorocznym motywie przewodnim konkursu „W trosce o naszą planetę”.


Kleks Ekologiczny

– Wtopiłem się w lekturę zapominając, że tyle jest rzeczy do przeczytania, tak mnie zainteresowały poruszone tematy. A i graficznie zrealizowane profesjonalnie – oceniał to wydanie jeden z jurorów, Mateusz Koprowski.

Sprawdź pełne wyniki tegorocznego konkursu dziennikarskiego “Potęga Prasy”

„Potęga Prasy” to obóz dziennikarski pod patronatem Tygodnika ANGORKA, odbywający się co roku w Rewalu. To znakomite miejsce wszystkich tych, którzy marzą o tym, aby pracować w mediach – chcą publikować teksty w gazecie, prowadzić programy radiu, pokazywać się przed kamerą telewizyjną. Podczas dwutygodniowego turnusu uczestnicy tworzą gazetę „Rewalacje”, prowadzą audycje radiowe w rozgłośni „RewalStacja” i przygotowują materiały dziennikarskie dla telewizji internetowej „TeVa-Rewal”.

Stowarzyszenie Potęga Prasy oraz Tygodnik ANGORKA informują, że jeśli uczestnicy nie będą mogli wykorzystać przyznanych nagród w tym roku, utrzymają one ważność także w przyszłym roku.